Online booking

Online booking - Dansk, Deutsch & English

Generel info og priser

Læs om generel information, priser, parkering, offentlig transport mv.

Gå til generel info og priser

Offentlig transport

Bedre forbindelse med bus til Tunøfærgen

I 2024 træder en ny fartplan i kraft. Samtidig bliver der indført nye og nemmere løsninger for køb af en samlet billet med offentlig transport til og fra færgen. Når du søger en rejse på Rejseplanen kommer der - udover den ordinære kollektive trafik, nu ture frem med flextur, plustur og flexbus.

Læs mere her