Booking af erhvervskøretøjer

Odder Kommune ønsker - ligesom beboerne på Tunø, at fastholde Tunø som en bilfri ø.

Historisk har det været muligt at medbringe køretøjer, der har været nødvendige i forbindelse med erhverv, på Tunøfærgen. Ligesom det også har været muligt at medbringe køretøjer ved forhold som for eksempel handicap.

Der er dog over de senere år sket en stigning i antallet af køretøjer der booker overfart med Tunøfærgen og dermed er der også sket en stigning i antallet af køretøjer, der kører rundt på Tunø.

Denne stigning er ikke forenelig med ønsket om Tunø som bilfri ø.

Odder Kommune har konkluderet at stigningen i høj grad skyldes at der bookes overfart for køretøjer der ikke har erhvervsmæssig adkomst til øen. Odder Kommune så vel som indbyggerne på Tunø ønsker at bremse denne udvikling.

Ny procedurer/indtastning ved booking af billet til erhvervskøretøjer

Odder Kommune har, i konsekvens af stigningen af køretøjer på Tunø, i samråd med Ø-udvalget for Tunø, besluttet, at der ved booking af overfart for erhvervskøretøjer skal gives oplysning om CVR-nummer på den tilknyttede virksomhed.

Fremadrettet skal man være oprettet som bruger på Min Side på Tunøfærgens hjemmeside.

Efter oprettelsen skal der sendes en mail til erhvervsbiler.tuno@odder.dk med følgende oplysninger:

  • For erhverv: Oplys bilnummer og cvr nr. (log ind er gældende indtil andet aftales)
  • Ved øvrige forhold der nødvendiggør køretøj på Tunø, f.eks. handicap (log ind gælder kun for den ene sejlads t/r – dog kan andet aftales)

Tunøfærgen vurderer herefter om anmodningen om overfart med køretøj på Tunø ligger inden for rammerne af erhvervsmæssig kørsel.
Godkendes anmodning kan der herefter bookes billet via Min Side på Tunøfærgens bookingportal.

Betales billetten med værdikort opnås 20 % rabat på erhvervsbiler.